Uitverkoop artikel

Boek - Verbreek de Ketenen van Emotionele Verlatenheid, Vaderloosheid en Izebel door Derek Robert INCLUSIEF VERZENDKOSTEN

Productvoorraadcode: 621
Prijs:
€25.00

Qty: - +
   - OR -   

Sommigen vragen zich af wat het verband is tussen Vaderloosheid & Izebel. Simpelweg dit, door Emotionele Verlatenheid wordt een verlatingsangst gecreëerd, waardoor dan een controle persoonlijkheid wordt ontwikkeld die vaak wordt gezien als Izebelachtig.

Vaderloosheid is een toestand die ontstaat door het ontbreken van vaderlijke opvoeding. Psalm 78, evenals de brieven van de apostel Paulus leert ons dat de vader de primaire verzorger moet zijn in het familiesysteem. Hij hoort de kinderen ook de bijbelse waarheid en de wegen van Yehovah te leren. Daarom, dat iemands vader 'een goede vader' was is niet voldoende. Heeft je vader je de wegen van Yehovah, en ook het karakter van Yehovah getoond? Had hij een passieve persoonlijkheid? Was je moeder of vader, of waren beiden boos, en kwam dat over op jou? Ben je op jouw beurt een passieve vader of moeder geworden? Ben je dominerend of controlerend geworden? Ben je een meneer Boos of mevrouw Boos? Misschien is het stille of passieve boosheid? Als het antwoord op een van deze vragen een ja is, dan is dit werkboek  voor jouw.

Vaak lijdt de moeder zelf aan 'vaderloosheid' en dit wordt dan nog verergerd door een gebrek aan koestering van haar man. Als aan haar eigen emotionele behoeften niet wordt voldaan, zal ze zich tot haar kinderen keren om 'haar emotionele behoeften' te vervullen, terwijl eigenlijk haar functie, samen met haar man, zou moeten zijn om in de behoeften van hun kinderen te voorzien. Als de kinderen worden bedrukt met de persoonlijkheid van moeder, wordt hun ware persoonlijkheid vaak onderdrukt en worden ze 'dubbel-bezield'.

Velen herkennen wel dat hun ouders hebben geprobeerd hen zo te vormen om hun verlangens te vervullen, in plaats naar de ware aanleg van hun kinderen te zoeken.

Toen de auteur voor het eerst met deze toestand begon af te rekenen, was de verandering zo dramatisch, dat het voelde alsof hij opnieuw was wedergeboren. Hij kwam uit een emotionele achtbaan waarbij hij emotionele hoogten zocht om door te kunnen gaan. In werkelijkheid had hij het begin van een manisch-depressieve persoonlijkheid (ook wel bekend als bi-polair). Hiermee, en met meer werd afgerekend door de strategieën die in dit boek staan, door te bidden. In een vrouw zal zich dit vaak manifesteren als een psychotische persoonlijkheid, dus dames, je kunt daarvan vrij worden.

Een andere uitwerking van deze toestand is misogynie, waarbij de man de vrouw die hij liefheeft haat. De vrouw kan ook haar man verachten en dit staat bekend als misandres. Ze wordt in feite een misogynist in een rok.

Als u of uw echtgenoot overmatig verbonden raakten aan een van beide ouders, dan is het mogelijk dat je, op een emotioneel niveau de plaats innam van hun vrouw of echtgenoot. Dit hebben we Geestelijke Incest genoemd. Het effect hiervan op je huwelijksrelatie kan ertoe leiden dat je meer een broer of zus bent voor je echtgenoot. Velen hebben de gebedsstrategieën hiervoor bijzonder effectief gevonden.

Zoals we je door de Schrift meenemen, en met de beproefde gebedsstrategieën, zul je je vrijheid en genezing binnenwandelen.

De daaruit voortgekomen getuigenissen uit de hele wereld, van degenen die dit werkboek hebben doorgebeden, zijn opmerkelijk. Wij horen graag die van jou!

Werkboek, A4 formaat. 135 pagina's

Inhoudsopgave

VOORWOORD BIJ DE EERSTE HERZIENING .......................................................................................... G
VOORWOORD BIJ DE TWEEDE HERZIENING...........................................................................................H
Heer .................................................................................................................................................h
Amen-Ra........................................................................................................................................... i
De Eigennaam van Elohim.................................................................................................................... i
Citaten uit het Messiaanse Tyndale Nieuwe Testament (MTYN).................................................................. j

INLEIDING ........................................................................................................................................1
EEN FUNDAMENT LEGGEN ...................................................................................................................1

HOOFDSTUK EEN: VADERLOOSHEID EN DE DUBBELE ZIEL ONDER IZEBEL EN DOOR VRIJMETSELARIJ...........7
De maçonnieke connectie ....................................................................................................................7
Bijbelse definitie van bevaderd .............................................................................................................10
Vaders moeten hun kinderen onderwijzen en koesteren............................................................................10
De geest van je moeder, de ziel van … ...................................................................................................12
Vader Yehovah heeft een Patroon voor ons Leven ....................................................................................14
De dubbelhartige mens... .....................................................................................................................15
De persoon met een dubbele ziel en manipulatie......................................................................................20
Vaderloosheid en Rebellie......................................................................................................................25
De Mens met Dubbele Ziel is Onstabiel op al Zijn Wegen...........................................................................26
Izebel brengt passiviteit en depressie.....................................................................................................26
Eliyahu raakt verward en komt onder misleiding......................................................................................27
Izebel heeft een onverzadigbaar verlangen om te heersen .......................................................................27
Yochanan de Onderdompelaar raakt in verwarring ...................................................................................28
Izebelisme moet geconfronteerd worden ................................................................................................29
Izebel’s dood ......................................................................................................................................30
Izebel rijgt de ware profeten aan het zwaard ..........................................................................................30
Voorgangers en Leiders .......................................................................................................................31
Izebel werkt onder een valse profetische geest .......................................................................................32
Izebelisme brengt valse beschuldigingen en rooft bedieningen ..................................................................33
Izebel brengt passiviteit en ontmant de mannen.......................................................................................34
Passiviteit beïnvloedt mannen en vrouwen onder deze macht ....................................................................34
De redderspersoonlijkheid, de vrucht van Izebel.......................................................................................35
Kleine jongens en meisjes onder Izebelisme ............................................................................................36
Herken of u Vaderloos Bent en een Dubbele Ziel Hebt ...............................................................................36
De Oplossing Uit de Schrift ....................................................................................................................37
Gebeden om af te rekenen met de dubbele ziel: .......................................................................................37
Gebeden om af te rekenen met in vaderloosheid gewortelde rebellie............................................................39
Mannen bidden:....................................................................................................................................39
Vrouwen bidden....................................................................................................................................40
Gebeden voor vrouwen die thuis het gezag naar zich toe trekken.................................................................40
Vrouwen bidden....................................................................................................................................40
Mannen bidden.....................................................................................................................................40
Allen bidden ........................................................................................................................................40
Verantwoording nemen voor het verleden ................................................................................................41
De vrouw wordt een ‘Hogepriesteres’ onder Izebel.....................................................................................42
Hoerenpriesters en -priesteressen...........................................................................................................43

HOOFDSTUK TWEE: IZEBEL, KONINGIN DES HEMELS, GEBIEDSTER DER KONINKRIJKEN ..............................45
Valse aanbidding ..................................................................................................................................45
Ware Profeten aan het zwaard geregen....................................................................................................46
Heerschappij en controle .......................................................................................................................47
Vals of oneigenlijk vuur .........................................................................................................................50 Vuurtunnels..........................................................................................................................................51
Depressiviteit onder Izebel.....................................................................................................................51
Ontrouw en verraad...............................................................................................................................51 Intimidatie............................................................................................................................................52
Geen of valse bescherming .....................................................................................................................53

HOOFDSTUK DRIE: GEBEDSSTRATEGIE OM DE BOLWERKEN VAN DE KONINGIN DES HEMELS TE SLECHTEN .....61
Voor Mannen..........................................................................................................................................66
Voor Vrouwen ........................................................................................................................................67
Voor Allen .............................................................................................................................................67
Voor Gehuwden .....................................................................................................................................68

HOOFDSTUK VIER: EMOTIONELE VERLATENHEID .......................................................................................69
Verdoofd door Pijn..................................................................................................................................73
Transiënt Global Amnesia ........................................................................................................................75
Explosie van Pijn.....................................................................................................................................76
De Herinneringen Genezen.......................................................................................................................77
Genezingsgebed: ...................................................................................................................................83

HOOFDSTUK VIJF: GEESTELIJKE INCEST ...................................................................................................85
De Wortel van Geestelijk Overspel ............................................................................................................85
De Wortel van Geestelijke Incest ..............................................................................................................86

HOOFDSTUK ZES: GEESTELIJKE INCEST GEBEDSSTRATEGIE........................................................................89
Mannen .................................................................................................................................................89
Echtgenoten/ Vaders ...............................................................................................................................90
Zonen ...................................................................................................................................................90
Echtgenotes en Moeders...........................................................................................................................91
Dames ..................................................................................................................................................91 Dochters................................................................................................................................................92
Mannen en Vrouwen ...............................................................................................................................92

HOOFDSTUK ZEVEN: VRIJGEKOCHT, GENEZEN, GESCHEIDEN, VERGEVEN . . . ...............................................97
Tweederangs Christen! ............................................................................................................................97
Levende Hel ...........................................................................................................................................98
Echtscheiding in het Oude Testament .........................................................................................................99
Het Meest Verkeerd Begrepen Vers in de Bijbel?......................................................................................... 101
Van twee walletjes eten!..........................................................................................................................103
Echtscheiding in de Evangeliën! ...............................................................................................................107
Echtscheiding in de Brieven......................................................................................................................110
Haat Elohim Echtscheiding?......................................................................................................................113
Bediening Checklist: ...............................................................................................................................114
Gebed voor het doorsnijden van Eén-vleesbanden: .................................................................................... 117

NASCHRIFT ...........................................................................................................................................119
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................................120
OVER COPYRIGHT EN VERTALINGEN .........................................................................................................121
 

Uw Naam:
Uw E-mail:
Naam Bekende:
E-mail Bekende:
Onderwerp:
Bericht:
Verificatie: